Joan Pujolar

Experiències d'inclusió a la Universitat

25-03-2021

Avui us expliquem l'experiència d’inclusió a la Universitat que estan vivint dues persones usuàries de serveis de la Fundació Ramon Noguera.

Aquest curs universitari 2020-21, en Joan Pujolar, usuari del servei de teràpia ocupacional i del servei d’acolliment residencial, i en Xevi Pidemunt, treballador del Centre Especial de Treball (concretament del Rentat de Vehicle Industrials), i usuari del servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar, estan participant a l’assignatura “Expertesa i transformació social” del Grau en Educació Social de la Universitat de Girona (UdG) com a estudiants visitants.

L’any 2019, ens va arribar aquesta proposta des de la Facultat d’Educació i Psicologia i vam tenir una primera experiència amb dues persones durant el passat curs 2019-20, en Sergi Asensio i la Sílvia Soto (enllaç a l'article). La Fundació Ramon Noguera va valorar molt positivament aquesta vivència ja que es tractava d’oferir una oportunitat d’accés a la Universitat a persones que difícilment el tindrien i, alhora, està alineat amb el nostre objectiu de treballar per la inclusió social. Per això, enguany hem volgut repetir l’experiència.

L'assignatura és un espai d’anàlisi, reflexió i creació compartida per a estudiants de 3er i 4rt del grau d’Educació Social i persones expertes, com és el cas d'en Joan i en Xevi, per la seva experiència com a usuàries de diferents serveis on treballen els educadors socials. Les sessions es porten a terme els dimecres a la tarda i es realitzen a partir de metodologies  actives que potencien la participació. Amb la COVID s’ha alternat sessions on-line i presencials.

Els objectius de l’assignatura són:

· Donar valor a les experiències personals en tant que font d’aprenentatge i fonamentació de propostes de millora de les accions socioeducatives.

· Analitzar l’acció socioeducativa, tenint en compte les visions i experiències de les persones usuàries de serveis i expertes per la seva experiència.

· Aprendre estratègies potenciadores de la participació de les persones usuàries de projectes i serveis en el disseny, implementació i avaluació de programes, projectes i accions socioeducatives.

Com a estudiants visitants de la UdG, en Joan i en Xevi també han disposat d’un correu electrònic per poder accedir al moodle i consultar tota la documentació de l’assignatura, i també han tingut accés als beneficis de la comunitat universitària (biblioteca, servei d'esport, etc.).

Entrades relacionades: