Qualitat davant de tot

Per garantir la qualitat del nostre servei, disposem dels registres corresponents i realitzem tots els processos segons la ISO 9001 i la ISO 14001

ISO 9001
iso 14001

Serveis de jardineria per a empreses i institucions

Construcció i manteniment de jardins i espais verds, tant d'àmbit públic com privat
Conservació de parcs, vials urbans, parcel·les, urbanitzacións i boscos
Control de malalties i tractaments fitosanitaris
Gestió i manteniment de xarxes de reg
Gestió de l'arbrat (podes especialitzades, esporgues, tales i plantacions)
Treballs Forestals (desbrossaments, aclarides i franges de seguretat)
Neteges vials i manteniment de mobiliari urbà
Paratges naturals
Neteja i manteniment de paratges i zones protegides

Clients satisfets

Treballem amb empreses de diferents àmbits, fet que ens ha portat a afrontar moltes situacions diferents amb èxit

On som?

Imagen de seguimiento