Servei de Jardineria

Servei de Jardineria

Jardineria i Serveis forestals per a empreses. La satisfacció dels nostres clients, la millor garantia de qualitat

més de 20 anys d'experiència donen per a molt

Valor afegit i qualitat davant de tot

Les línies d'activitat empresarial gestionades pel Grup Fundació Ramon Noguera i creades amb l'objectiu d'ocupar persones amb discapacitat, esdevenen serveis professionals dirigits a empreses i particulars amb garantia de qualitat, amb valor social afegit i amb una alta satisfacció dels nostres clients. Disposem dels registres de qualitat corresponents i realitzem tots els processos segons la ISO 9001 i la ISO 14001.

ISO 9001
iso 14001

Serveis de jardineria per a empreses i institucions

Construcció i manteniment de jardins i espais verds, tant d'àmbit públic com privat
Conservació de parcs, vials urbans, parcel·les, urbanitzacións i boscos
Control de malalties i tractaments fitosanitaris
Gestió i manteniment de xarxes de reg
Gestió de l'arbrat (podes especialitzades, esporgues, tales i plantacions)
Treballs Forestals (desbrossaments, aclarides i franges de seguretat)
Neteges vials i manteniment de mobiliari urbà
Paratges naturals
Neteja i manteniment de paratges i zones protegides

Clients satisfets

Treballem amb empreses de diferents àmbits, fet que ens ha portat a afrontar moltes situacions diferents amb èxit

On som?

Imagen de seguimiento