Treballa amb nosaltres

Si estàs interessat a participar en els processos selectius del Grup Fundació Ramon Noguera, omple el formulari següent i adjunta el teu currículum vitae. Si el teu perfil es l'adient per alguna de les places vacants, ens posarem en contacte amb tu

Ofertes de feina

Especialista en Neteges

#1

Persona amb certificat de discapacitat

FUNCIONS:

En dependència del Coordinador de la secció de neteja, es responsabilitzarà de mantenir en perfecte estat i neteja de les zones dels diferents clients assignats, seguint els procediments fixats per l'Organització i vetllant en tot moment per oferir un ambient higiènicament segur i agradable seguint els protocols establerts i d'acord amb la normativa. Preparar el material i les eines de neteja per a iniciar l'activitat i avisar al seu superior jeràrquic en cas que hi detecti incidències; neteja, custòdia i cura del material, eines i utillatges propis del lloc de treball, Omplir les dades corresponents a la seva feina (partes de treball, controls de qualitat, per ex.) que li demani el seu superior

HORARIS:

Cerquem una persona que tingui disponibilitat horària tant per treballar en horàri de matins, tardes i/o caps de setmana, jornades intensives.

ALTRES:

- Imprescindible tenir certificat de discapacitat, igual o superior al 33%.

- Es valorarà tenir carnet de conduïr B1, tot i que no és requisit indispensable.

Auxiliar tècnic/a educatiu/va

#8

FUNCIONS:

Dur a terme les activitats programades seguint el programa general establert, el procediment de la Planificació Centrada en la Persona (PCP) amb l’objectiu de potenciar el benestar, l’autonomia i la millora de qualitat de vida de cada usuari. Dins les funcions s'inclouen també les tasques assitencials i transport dels usuaris a les diferents activitats planificades

HORARIS:

Imprescindible disponibilitat per treballar en horàri de nits, tardes i caps de setmana/festius.

 

EXPERIÈNCIA:

Tot i que no és requisit indispensable, es valorarà positivament haver treballat duent a terme tasques relacionades amb l'atenció directa a persones amb discapacitat. 

ALTRES:

- Imprescindible tenir carnet de conduir B1

Especialista en Jardineria

#13

Persona amb certificat de discapacitat

FUNCIONS:

En dependència del coordinador de jardineria, es responsabilitzarà de mantenir en perfecte estat i neteja de les zones verdes dels diferents clients assignats, seguint els procediments fixats per l’organització i vetllant en tot moment per oferir  un ambient higiènicament segur i agradable. Fer els treballs d’adequació dels jardins i arbrat, manteniment de les zones verdes assignades, seguint els protocols establerts i d’acord amb la normativa. Les seves tasques inclouen preparar el material i les eines de jardineria per a iniciar l’activitat i avisar al seu superior jeràrquic en cas que hi detecti incidències;  neteja, custòdia i cura de la maquinària, el material, eines i utillatges propis del lloc de treball,  omplir les dades corresponents a la seva feina (partes de treball, controls de qualitat, per ex.) que li demani el seu superior.

ALTRES:

- Imprescindible tenir certificat de discapacitat, igual o superior al 33%.

- Es valorarà tenir carnet de conduïr B1

- Es valorarà experiència en Jardineria

Cuiner/a

#14

FUNCIONS

En dependència del Cap de Serveis, es responsabilitzarà de liderar, coordinar, planificar i supervisar les activitats del departament de cuina i rebosteria, vetllant per l'optimització dels recursos disponibles i d'acord als criteris de cost, temps i qualitat preestablerts. S'assegurarà de treballar d'acord amb les normatives tècnic sanitàries definides. Impulsarà i participarà en el disseny i presentació de nous plats i cicles de menús. També es responsabilitzarà de fer els inventaris periòdics i de mantenir al dia les previsions de necessitats de matèries primeres, procurant una correcta gestió dels estocs de seguretat, realitzant les propostes de comandes . Així mateix, es responsabilitzarà de que la maquinària, instal.lacions i eines del departament, estiguin sempre en òptimes condicions.

REQUISITS:

Busquem un professional amb un mínim d'1 any d'experiència desenvolupant les funcions pròpies de cuiner en un restaurant.
Pensem en un candidat/a , amb estudis d'hostaleria, gestió de comandes...

Aquest lloc de treball implica capacitat de planificació, iniciativa, autonomia i capacitat de gestió.

Infermer/a

#17

FUNCIONS

+Participar en l'elaboració del Pla de Salut de cada servei i individual de cada usuari.
+Executar les activitats relacionades amb l'àrea de salut dels usuaris/es dels serveis d'acolliment residèncial, seguint els procediments establerts, gestionant les incidències que puguin sorgir i actuant segons els principis d'actuació establerts per la normativa vigent.
+Responsable de supervisar la preparació de la medicació d'us diari.
+Control dels estocs de medicaments, fer les comandes necessàries i recollida a la farmàcia.
+Administrar la medicació prescrita pel metge i fer els corresponents registres.
+Control de les farmacioles/armaris i caducitats dels medicaments.
+Fer les cures i atencions pròpies de infermeria: control funció respiratòria, controls posturals, prevenció d'úlceres.
+Atendre urgències menors.
+Responsable de participar en les entrevistes amb les famílies i/o tutors, quan sigui necessari
+Fer seguiment de prescripcions mèdiques.
+Participar a les reunions interdisciplinàries, quan sigui necessari.

 

HORARI

De dilluns a divendres en torn de tarda.

PERFIL

Pensem en una pesona metòdica, organitzada i amb capacitat de treball en equip.

Es valorarà molt positivament haver treballat anteriorment fent tasques similars i amb persones amb discapacitat intel·lectual.

T'informem sense compromís

Dona'ns les teves dades i et truquem o et respondrem via email

Vull rebre comunicacions mitjançant el correu electrònic indicat al formulari
Imagen de seguimiento