Treballa amb nosaltres

Si estàs interessat a participar en els processos selectius del Grup Fundació Ramon Noguera, omple el formulari següent i adjunta el teu currículum vitae. Si el teu perfil es l'adient per alguna de les places vacants, ens posarem en contacte amb tu

Ofertes de feina

Especialista en Neteges

#1

Persona amb certificat de discapacitat

FUNCIONS:

En dependència del Coordinador de la secció de neteja, es responsabilitzarà de mantenir en perfecte estat i neteja de les zones dels diferents clients assignats, seguint els procediments fixats per l'Organització i vetllant en tot moment per oferir un ambient higiènicament segur i agradable seguint els protocols establerts i d'acord amb la normativa. Preparar el material i les eines de neteja per a iniciar l'activitat i avisar al seu superior jeràrquic en cas que hi detecti incidències; neteja, custòdia i cura del material, eines i utillatges propis del lloc de treball, Omplir les dades corresponents a la seva feina (partes de treball, controls de qualitat, per ex.) que li demani el seu superior

HORARIS:

Cerquem una persona que tingui disponibilitat horària tant per treballar en horàri de matins, tardes i/o caps de setmana, jornades intensives.

ALTRES:

- Imprescindible tenir certificat de discapacitat, igual o superior al 33%.

- Es valorarà tenir carnet de conduïr B1, tot i que no és requisit indispensable.

Auxiliar tècnic/a educatiu/va

#8

FUNCIONS:

Dur a terme les activitats programades seguint el programa general establert, el procediment de la Planificació Centrada en la Persona (PCP) amb l’objectiu de potenciar el benestar, l’autonomia i la millora de qualitat de vida de cada usuari. Dins les funcions s'inclouen també les tasques assitencials i transport dels usuaris a les diferents activitats planificades

HORARIS:

Imprescindible disponibilitat per treballar en horàri de nits, tardes i caps de setmana/festius.

 

EXPERIÈNCIA:

Tot i que no és requisit indispensable, es valorarà positivament haver treballat duent a terme tasques relacionades amb l'atenció directa a persones amb discapacitat. 

ALTRES:

- Imprescindible tenir carnet de conduir B1

Especialista en Jardineria

#13

Persona amb certificat de discapacitat

FUNCIONS:

En dependència del coordinador de jardineria, es responsabilitzarà de mantenir en perfecte estat i neteja de les zones verdes dels diferents clients assignats, seguint els procediments fixats per l’organització i vetllant en tot moment per oferir  un ambient higiènicament segur i agradable. Fer els treballs d’adequació dels jardins i arbrat, manteniment de les zones verdes assignades, seguint els protocols establerts i d’acord amb la normativa. Les seves tasques inclouen preparar el material i les eines de jardineria per a iniciar l’activitat i avisar al seu superior jeràrquic en cas que hi detecti incidències;  neteja, custòdia i cura de la maquinària, el material, eines i utillatges propis del lloc de treball,  omplir les dades corresponents a la seva feina (partes de treball, controls de qualitat, per ex.) que li demani el seu superior.

ALTRES:

- Imprescindible tenir certificat de discapacitat, igual o superior al 33%.

- Es valorarà tenir carnet de conduïr B1

- Es valorarà experiència en Jardineria

Infermer/a per residències

#16

FUNCIONS

Les funcions de la figura d'infermer/a són:
- Dur a terme el seguiment de la Planificació Centrada en la Persona (PCP): identificació d’objectius de vida i necessitats de suport, gestió i/o provisió de suports, seguiment de la provisió dels suports.
- Fer les cures i atencions pròpies de la seva disciplina: atendre urgències menors, controls de la funció respiratòria, controls posturals, prevenció d’úlceres i fer seguiment de prescripcions mèdiques.
- Preparar, administrar i registrar segons necessitat la medicació dels usuaris que té assignat seguint les indicacions de l’equip mèdic.
- Omplir i llegir els registres diaris obligatoris, així com fer el manteniment i control dels registres: higiene, medicació, crisis., etc.
- Control dels estocs de medicaments i fer les comandes necessàries.
- Administrar la medicació prescrita pel metge i fer els corresponents registres.

TITULACIÓ 
- Imprescindible tenir la titulació de Grau o Diplomatura en Infermeria.

HORARIS

- De dilluns a divendres de 8 a 15h i dues tardes setmanals de fins les 18h

Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals

#18

FUNCIONS

En dependència del Responsable de Recursos Humans, la persona seleccionada s’ocuparà de coordinar totes les activitats definides al pla de prevenció de riscos laborals. Implica:

-      Planificar i impartir les formacions sobre els riscos de cada lloc de treball.

-      Plans d’emergència: definir, planificar i gestionar els simulacres periòdics  als diferents centres de treball, estipulant les mesures correctores que pertoquin per a garantir una correcta actuació en cas d’emergència.

-      Vigilància de la salut: planificar i coordinar les revisions mèdiques inicials i anuals, fer seguiment corresponent seguint les descripcions dels llocs de treball i les seves avaluacions.

-      Coordinació empresarial: Control i reclamació documental oportuna als proveïdors, així com també, gestió documental de les diferents plataformes de coordinació empresarial dels diferents clients.

-      Accidents laborals: Gestió del protocol establert en cas de incident o accident laboral.

-      Assessorar i  proposar mesures de control i reducció dels riscos, segons l’avaluació.

REQUEREIX
 

Cicle Formatiu en Prevenció de Riscos Laborals, amb experiència mínima d’un any desenvolupant tasques similars. Imprescindible residència a Província de Girona i carnet de conduir.

S’OFEREIX

Jornada complerta i contractació estable.

Garantim màxima confidencialitat  (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal)

Els interessats podeu fer arribar les vostres dades indicant la referència: 1366

T'informem sense compromís

Dona'ns les teves dades i et truquem o et respondrem via email

Vull rebre comunicacions mitjançant el correu electrònic indicat al formulari
Imagen de seguimiento