Treballa amb nosaltres

Si estàs interessat a participar en els processos selectius del Grup Fundació Ramon Noguera, omple el formulari següent i adjunta el teu currículum vitae. Si el teu perfil es l'adient per alguna de les places vacants, ens posarem en contacte amb tu

Ofertes de feina

ESPECIALISTA EN NETEJA

#1

Persona amb certificat de discapacitat

FUNCIONS:

En dependència del Coordinador de la secció de neteja, es responsabilitzarà de mantenir en perfecte estat i neteja de les zones dels diferents clients assignats, seguint els procediments fixats per l'Organització i vetllant en tot moment per oferir un ambient higiènicament segur i agradable seguint els protocols establerts i d'acord amb la normativa. Preparar el material i les eines de neteja per a iniciar l'activitat i avisar al seu superior jeràrquic en cas que hi detecti incidències; neteja, custòdia i cura del material, eines i utillatges propis del lloc de treball, Omplir les dades corresponents a la seva feina (partes de treball, controls de qualitat, per ex.) que li demani el seu superior

HORARIS:

Cerquem una persona que tingui disponibilitat horària tant per treballar en horàri de matins, tardes i/o caps de setmana, jornades intensives.

ALTRES:

- Imprescindible tenir certificat de discapacitat, igual o superior al 33%.

- Es valorarà tenir carnet de conduïr B1, tot i que no és requisit indispensable.

AUXILIAR TÈCNIC/A EDUCATIU/VA

#8

FUNCIONS:

D'acord amb els procediments i/o protocols establerts pel Grup Fundació Ramon Noguera, el Departament de Benestar Social, la normativa vigent, i les pautes marcades pel seu superior jeràrquic, dur a terme les activitats d'atenció directa a l'usuari amb discapacitat intel·lectual, gestionar les incidències que puguin sorgir i actuar segons els principis d'actuació establerts per la normativa vigent.

HORARIS:

Imprescindible disponibilitat per treballar en horàri de nits, tardes i caps de setmana/festius.

Busquem personal per cobrir substitucions de vacances d'estiu 2018 en torns de nits, tardes i caps de setmana. 

EXPERIÈNCIA:

Tot i que no és requisit indispensable, es valorarà positivament haver treballat duent a terme tasques relacionades amb l'atenció directa a persones amb discapacitat. 

ALTRES:

- Imprescindible tenir carnet de conduir B1

ESPECIALISTA EN JARDINERIA

#13

Persona amb certificat de discapacitat

FUNCIONS:

En dependència del coordinador de jardineria, es responsabilitzarà de mantenir en perfecte estat i neteja de les zones verdes dels diferents clients assignats, seguint els procediments fixats per l’organització i vetllant en tot moment per oferir  un ambient higiènicament segur i agradable. Fer els treballs d’adequació dels jardins i arbrat, manteniment de les zones verdes assignades, seguint els protocols establerts i d’acord amb la normativa. Les seves tasques inclouen preparar el material i les eines de jardineria per a iniciar l’activitat i avisar al seu superior jeràrquic en cas que hi detecti incidències;  neteja, custòdia i cura de la maquinària, el material, eines i utillatges propis del lloc de treball,  omplir les dades corresponents a la seva feina (partes de treball, controls de qualitat, per ex.) que li demani el seu superior.

ALTRES:

- Imprescindible tenir certificat de discapacitat, igual o superior al 33%.

- Es valorarà tenir carnet de conduïr B1

- Es valorarà experiència en Jardineria

Infermer/a per residències

#16

FUNCIONS

Les funcions de la figura d'infermer/a són:
- Dur a terme el seguiment de la Planificació Centrada en la Persona (PCP): identificació d’objectius de vida i necessitats de suport, gestió i/o provisió de suports, seguiment de la provisió dels suports.
- Fer les cures i atencions pròpies de la seva disciplina: atendre urgències menors, controls de la funció respiratòria, controls posturals, prevenció d’úlceres i fer seguiment de prescripcions mèdiques.
- Preparar, administrar i registrar segons necessitat la medicació dels usuaris que té assignat seguint les indicacions de l’equip mèdic.
- Omplir i llegir els registres diaris obligatoris, així com fer el manteniment i control dels registres: higiene, medicació, crisis., etc.
- Control dels estocs de medicaments i fer les comandes necessàries.
- Administrar la medicació prescrita pel metge i fer els corresponents registres.

TITULACIÓ 
- Imprescindible tenir la titulació de Grau o Diplomatura en Infermeria.

HORARIS

- De dilluns a divendres de 8 a 15h i dues tardes setmanals de fins les 18h

T'informem sense compromís

Dona'ns les teves dades i et truquem o et respondrem via email

Vull rebre comunicacions mitjançant el correu electrònic indicat al formulari
Imagen de seguimiento