Treballa amb nosaltres

Si estàs interessat a participar en els processos selectius del Grup Fundació Ramon Noguera, omple el formulari següent i adjunta el teu currículum vitae. Si el teu perfil es l'adient per alguna de les places vacants, ens posarem en contacte amb tu

Ofertes de feina

ESPECIALISTA EN NETEJA

#1

Persona amb certificat de discapacitat

FUNCIONS:

En dependència del Coordinador de la secció de neteja, es responsabilitzarà de mantenir en perfecte estat i neteja de les zones dels diferents clients assignats, seguint els procediments fixats per l'Organització i vetllant en tot moment per oferir un ambient higiènicament segur i agradable seguint els protocols establerts i d'acord amb la normativa. Preparar el material i les eines de neteja per a iniciar l'activitat i avisar al seu superior jeràrquic en cas que hi detecti incidències; neteja, custòdia i cura del material, eines i utillatges propis del lloc de treball, Omplir les dades corresponents a la seva feina (partes de treball, controls de qualitat, per ex.) que li demani el seu superior

HORARIS:

Cerquem una persona que tingui disponibilitat horària tant per treballar en horàri de matins, tardes i/o caps de setmana, jornades intensives.

ALTRES:

- Imprescindible tenir certificat de discapacitat, igual o superior al 33%.

- Es valorarà tenir carnet de conduïr B1, tot i que no és requisit indispensable.

AUXILIAR TÈCNIC/A EDUCATIU/VA (substitucions vacances)

#8

FUNCIONS:

D'acord amb els procediments i/o protocols establerts pel Grup Fundació Ramon Noguera, el Departament de Benestar Social, la normativa vigent, i les pautes marcades pel seu superior jeràrquic, dur a terme les activitats d'atenció directa a l'usuari amb discapacitat intel·lectual, gestionar les incidències que puguin sorgir i actuar segons els principis d'actuació establerts per la normativa vigent.

HORARIS:

Imprescindible disponibilitat per treballar en horàri de nits, tardes i caps de setmana/festius.

Busquem personal per cobrir substitucions de vacances d'estiu 2018 en torns de nits, tardes i caps de setmana. 

EXPERIÈNCIA:

Tot i que no és requisit indispensable, es valorarà positivament haver treballat duent a terme tasques relacionades amb l'atenció directa a persones amb discapacitat. 

ALTRES:

- Imprescindible tenir carnet de conduir B1

ESPECIALISTA EN JARDINERIA

#13

Persona amb certificat de discapacitat

FUNCIONS:

En dependència del coordinador de jardineria, es responsabilitzarà de mantenir en perfecte estat i neteja de les zones verdes dels diferents clients assignats, seguint els procediments fixats per l’organització i vetllant en tot moment per oferir  un ambient higiènicament segur i agradable. Fer els treballs d’adequació dels jardins i arbrat, manteniment de les zones verdes assignades, seguint els protocols establerts i d’acord amb la normativa. Les seves tasques inclouen preparar el material i les eines de jardineria per a iniciar l’activitat i avisar al seu superior jeràrquic en cas que hi detecti incidències;  neteja, custòdia i cura de la maquinària, el material, eines i utillatges propis del lloc de treball,  omplir les dades corresponents a la seva feina (partes de treball, controls de qualitat, per ex.) que li demani el seu superior.

ALTRES:

- Imprescindible tenir certificat de discapacitat, igual o superior al 33%.

- Es valorarà tenir carnet de conduïr B1

- Es valorarà experiència en Jardineria

CUINER/A

#14

FUNCIONS
En dependència del cap de cuina i/o el segon de cuina, es responsabilitzarà de dur a terme les activitats relacionades amb la recepció dels aliments procedents de la secció de cuina, preparar els plats freds o calents, emplatar les dietes normals i especials, col·locar els diferents aliments i utensilis a l'office, així com de la neteja de les eines i utensilis del servei de cuina. 

- Preparar i/o tallar els aliments necessaris pels dinars i/o sopars que s'han de subministrar als diferents centres.
- Preparar i/o tallar les matèries primes necessàries per l'elaboració dels menús (verdures, peixos i/o carns).
- Preparar i elaborar les dietes especials, seguint els procediments fixats pel seu superior jeràrquic i la reglamentació sanitària.
- Donar suport al cap de cuina en els processos de cocció, congelació i emmagatzematge dels aliments a les cambres.
- Elaborar els processos de planxa i fregit dels aliments tenint en compte la reglamentació sanitària i els procediments fixats per l'organització.
- Preparar i elaborar les dietes especials, seguint els procediments fixats pel seu superior jeràrquic i la reglamentació sanitària.
- Elaborar i coordinar el procés d'emplatat, vetllant per una presentació agradable junt a una temperatura adequada.
- Vetllar per què la maquinària, instal·lacions i eines del departament de cuina estiguin sempre en òptimes condicions.

REQUEREIX
Pensem en una persona activa, dinàmica i amb capacitat per treballar en equip. 
Coneixements necessaris en manipulació d'aliments.
Experiència mínima d'1 any en cuina de col·lectivitats.

AUXILIAR TÈCNIC/A EDUCATIU/VA (torn tardes)

#11

FUNCIONS:

Busquem un/a Auxiliar Tècnic Educatiu per treballar en torn de tardes a la secció d’acolliment residencial.

Pensem en una persona amb estudis relacionats tant a nivell d'Atenció a persones en situació de dependència com d'Integració Social o similars, que pugui aportar experiència i interès en el col·lectiu de les persones amb discapacitat.

El lloc de treball implica treball de la vida quotidiana, hàbits, control i seguiment dels objectius dels usuaris seguint el sistema de Planificació Centrada en la Persona, gestionant les incidències que puguin sorgir i actuant segons els principis d'actuació establerts per la normativa vigent.

HORARIS:

Imprescindible disponibilitat per treballar en horàri de tardes i caps de setmana/festius.

Busquem personal per cobrir una vacant en torn de tarda i caps de setmana. 

EXPERIÈNCIA:

Tot i que no és requisit indispensable, es valorarà positivament haver treballat duent a terme tasques relacionades amb l'atenció directa a persones amb discapacitat. 

ALTRES:

- Imprescindible tenir carnet de conduir B1.

T'informem sense compromís

Dona'ns les teves dades i et truquem o et respondrem via email

Vull rebre comunicacions mitjançant el correu electrònic indicat al formulari
Imagen de seguimiento