L'atenció telemàtica al CDIAP com a model pioner d'atenció precoç

El 13 de març del 2020 és una data que quedarà emmagatzemada per sempre a la nostra memòria. El Govern de Catalunya va fer pública la RESOLUCIÓ SLT/737/2020, moment del tancament dels centres i serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública com són el Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) en motiu de la pandèmia per la COVID-19.