Més qualitat de vida

Més qualitat de vida

Treballem per tal de millorar cada dia la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual

Inserció Socio - Laboral

Inserció sociolaboral

Creem empreses integradores on formar-los professionalment amb especialistes en cada disciplina

Serveis i productes de qualitat

Serveis i productes de qualitat

Treballem per a què els nostres serveis siguin el màxim de competitius alhora que garanteixen valor afegit

Serveis amb valor afegit

Empreses amigues

Empresa amiga és aquella que col·labora d'alguna manera amb projectes socials de la nostra entitat, tant des del punt de vista social, laboral o econòmic

“Les empreses que no retornen res a la societat, tendeixen a desaparèixer”

Jaume Sallorente
Periodista i fundador de l'ONG Sonrisas de Bombai

50 anys creixent per donar més servei