Conferència d'EASPD a Bucarest

Participem a la conferència anual d'EASPD

23-05-2019

Del 15 al 18 de maig la Fundació Ramon Noguera va ser present a la Conferència Anual d’EASPD “Invertir en serveis socials, invertir en les persones” (Investing in Social Services, Investing in People), amb la participació de Montse Aulinas, tècnica de RDI del Grup.

Durant aquests dies, van tenir lloc diferents taller sectorials, així com les reunions dels grups de treball d’EASPD, el 15 de maig), i la celebració de l’Assemblea General, el 18 de maig. 

La conferència, que es va celebrar els dies 16 i 17 de maig, va reunir proveïdors de serveis, serveis de suport, beneficiaris de serveis, representants de la Comissió Europea, autoritats públiques i inversos públics i privats. L’objectiu principal era explorar els principals models de finançament que s'estan desenvolupant a Europa per ajudar el sector a satisfer les seves necessitats d’inversió significatives i creixents. Les sessions plenàries van estar dedicades als diferents models de finançament, i les experiències en diferents països:

1. Contractes reservats (concertació);

2. Pressupost personal (o personalitzat)

3. Contractació pública

4. Finançament privat

Les discussions que van tenir lloc a Bucarest constituiran el fonament d’un informe que escriurà l’EASPD sobre el finançament dels serveis de suport. En qualsevol cas, la conclusió general és que el finançament en si no ho és tot, calen els models adequats i que repercuteixin positivament en la qualitat dels serveis, i sigui quin sigui el model(s) de finançament(s), aquests han de permetre la participació activa dels usuaris i centrar-se en ells.

Entrades relacionades: