Innovació. Projectes de futur

16-08-2023

Innovació i sostenibilitat

La Fundació Ramon Noguera és una organització que dona oportunitats laborals a més de 200 persones amb discapacitat i que atén a més de 300 persones adultes i més de 1500 infants per donar compliment a la seva missió.

Més enllà d’aquesta vessant social i d’atenció a les persones amb discapacitat un dels objectius estratègics de la Fundació és la de generar un creixement sostenible que permeti ser respectuós amb el medi ambient.

Històricament, la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient sempre han estan presents a la organització pensant que cal fer compatible el treball amb la sostenibilitat i per això  volem apostar per  solucions sostenibles, sota les premisses de màxima reducció en el consum d’aigua, energia i d’envasos. Tot això, sense repercutir en la eficàcia i la qualitat del servei.

Amb l’objectiu de contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, concretament al 6.3 d’augmentar considerablement l’ús eficient dels recursos hídrics en tots els sectors i d’assegurar la sostenibilitat de l’aigua i al 13 d’acció pel clima,  des del 2022 estem gestionant tres grans projectes que han de contribuir de manera important en la millora de la sostenibilitat mediambiental de les nostres activitats.

D’una banda es van instal·lar plaques fotovoltaiques per poder fer funcionar les activitats amb energia sostenible i per aquest 2023 tenim en marxa dos grans projectes que van en la mateixa línia.

D’una banda, un nou túnel de rentat de vehicles a les nostres instal·lacions de Mas Xirgu que a més d’incorporar totes les novetats i millores que ofereix el sector també permetrà un estalvi d’aigua d’un 85-90% i una reducció dels envasos que generem.

En relació a l’activitat de bugaderia que gestionem, participem en un projecte europeu anomenat LIFE Recyclo que té com a objectiu millorar l'eficiència dels recursos hídrics i reduir l'abocament de contaminants al sector industrial, especialment les bugaderies. En aquest sentit, el projecte proposa un innovador procés de reciclatge del 50 al 80% de les aigües residuals generades per la bugaderia. En aquest sentit, al setembre instal·larem una planta pilot a les nostres instal·lacions per poder testar aquest projecte.

Des de l’organització sempre hem estat molt compromesos en els impactes que generem en el nostre entorn i pensem que el moment que vivim sobretot en relació als recursos hídrics és un moment molt delicat que requereix la intervenció de tots i per això volem portar a terme aquests dos projectes que han de contribuir a preservar aquest bé escàs que és l’aigua.

Marina Molina, responsable de Projectes i adjunta a gerència

 

Entrades relacionades: