Innovació. Projectes de futur

16-01-2023

Innovació tecnologica i social aplicada al Rentat de vehicles

Marina Molina, responsable de Projectes i adjunta a gerència

Un dels objectius més rellevants de la Fundació Ramon Noguera és la de generar oportunitats laborals per a persones amb discapacitat intel·lectual entenent que el dret al treball és un dret fonamental de totes les persones reconegut a l’article 27 de la Convenció de Nacions Unides dels drets de les persones amb discapacitat.

Per assolir aquest objectiu al llarg dels anys la Fundació, a través del seu Centre Especial de Treball ha posat en marxa diferent línies d’activitat per poder oferir llocs de treball a aquestes persones. Des de l’activitat de jardineria, neteja, bugaderia, càtering etc. fins al rentat de vehicles industrials que tenim a Montfullà i el de turismes que tenim a les nostres instal·lacions de Mas Xirgu.

Durant els darrers vint anys, gent de Girona i rodalies han vingut a la Fundació a gaudir d’aquest servei que es dona quasi els 365 dies de l’any i que ens ha permès, a més de donar oportunitats laborals a 34 persones durant el 2021,  donar visibilitat al nostre projecte social.

Tenint en compte que cal una renovació del túnel de rentat i que un dels eixos estratègics de la organització a curt i mig termini és la innovació per ser més competitius i eficients en la gestió dels nostres recursos i les nostres activitats productives generadores d’ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual, ens plantegem portar a terme un projecte de renovació que alhora sigui capaç de recollir les últimes innovacions del sector del rentat de vehicles i aportar millores laborals a les persones que atenem.

En aquest sentit, durant aquest 2022 i 2023 volem renovar les nostres instal·lacions per poder potenciar aquesta activitat per mantenir i  generar llocs de treballar i continuar donant un servei de màxima qualitat als nostres clients.

Tenint en compte aquest objectiu estem en contacte amb la empresa que lidera la innovació en el sector de la tecnologia de rentat de vehicles per donar resposta a totes les exigències i necessitats que volem oferir als nostres clients.

Aquesta nova instal·lació disposarà de les últimes novetats dels rentats de vehicles perquè vol garantir un servei de màxima qualitat als nostres clients, garantir la viabilitat dels llocs de treball que tenim en aquests moments i apostar decididament per la sostenibilitat i el respecte al medi ambient. En aquest sentit es preveu la incorporació de tecnologies com rentats d’alta pressió que millora la neteja del vehicles i contribueix a l’estalvi d’aigua.

La sostenibilitat i el respecte pel medi ambient sempre estan presents per què pensem que cal fer compatible el treball amb la sostenibilitat i per això  volem apostar per un disseny i  producció de soluciones sostenibles, sota les premisses de màxima reducció en el consum d’aigua, energia i d’envasos. Tot això, sense repercutir en la eficàcia i en la qualitat del rentat  i que implica, a més, una millora en la productivitat.

La eficiència energètica és un altra dels temes que millorarà amb el nou equipament.  Volem incorporar les novetats que ofereix el sector com la neteja i així mateix i per nostres molt important, fer una aposta clara per la sostenibilitat ja que aquesta nova instal·lació permetrà un estalvi d’aigua d’un 85-90% i una reducció de l’energia en general.

Els propers mesos treballarem per dissenyar aquest projecte i fer recerca de noves oportunitats de finançament  per poder impulsar aquest projecte amb l’objectiu de millorar i innovar en aquesta activitat i poder seguir oferint oportunitats laborals a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Entrades relacionades: