El servei de fisioteràpia del CDIAP

17-03-2022

Un dels serveis que oferim als nostres centres d’atenció precoç és el servei de Fisioteràpia, que centra el seu treball a afavorir el desenvolupament motor i sensorial de la primera etapa infantil (0-6 anys), a través de la detecció de possibles alteracions dels infants, gràcies a la intervenció precoç i ajustada de l’àrea motora.

És un servei que té la finalitat de detectar i reconduir les funcions alterades així com guiar l’infant al llarg del seu desenvolupament motor, amb estimulació psicomotriu i neuromotriu, a més de tècniques de fisioteràpia respiratòria, estimulació, psicomotricitat i tractament postural.

La detecció dels trastorns motors pot ajudar a prevenir positivament el rendiment escolar, les relacions socials i la qualitat de vida de l’infant. Per tant, el fisioterapeuta especialista en pediatria ajuda a descobrir possibles alteracions motrius i a orientar el diagnòstic per a millorar els processos relacionats amb l’àrea motora, que es veuran a través del moviment.

A qui va dirigit?

A infants de 0 a 6 anys en situacions de risc de desenvolupar problemes neuromotors que necessiten una assistència integral i individual mèdica.

Quines funcions té el servei?

Atendre, determinar i valorar l’estat funcional del nen, considerant els aspectes físics, psicològics i socials per al disseny d’un pla d’intervenció adequat a les circumstàncies de l’infant, a través d’unes eines terapèutiques específiques adaptades a l’usuari/ària.

L’objectiu principal del servei és potenciar el desenvolupament psicomotor del nen que presenta símptomes de vulnerabilitat, a causa d’alteracions i malalties o de possibles complicacions en el seu desenvolupament.

A més, el servei compta amb l’acompanyament, el vincle i la coordinació amb les famílies en tot el procés del diagnòstic, per tal de donar els recursos i les estratègies necessàries per al bon desenvolupament de l’infant.

Atenció als infants i a la família

Les nostres professionals fisioterapeutes atenen els infants i a la família mitjançant un procés d’atenció terapèutica o seguiment evolutiu del nen, a través de treballs sensorials que estimulen els cinc sentits dels nens (canvis posturals, control motor del cos, habilitats motrius...).

El diagnòstic és un transcurs dirigit per les especialistes, però que, alhora, ajudaran a les famílies a aprendre estratègies de suport que necessitaran per al desenvolupament motor dels seus fills.

Entrades relacionades: