Una reunió de la trobada a Sofia

Iniciem el projecte SEIS de capacitació en emprenedoria social i solucions innovadores

04-03-2019

Del 20 al 22 de febrer ha tingut lloc la reunió de llançament del projecte SEIS ( Social Entrepreneurship and Innovative Solutions) a Sofia, Bulgària, on hi ha assistit la Montse Aulinas, tècnica del dept. d'I+D de la Fundació Ramon Noguera.

SEIS és un projecte del qual la nostra entitat forma part, cofinançat pel programa ERASMUS+ de la UE que implica un partenariat de 8 organitzacions d’Europa i Amèrica Llatina (Argentina, Bèlgica, Bulgària, Xile, Paraguai i Uruguai), liderat per l’entitat Búlgara “Know and Can Association” i que es realitzarà en 23 mesos (de desembre de 2018 a novembre de 2020).

Totes les activitats del projecte se centren en l’educació en emprenedoria per a la joventut, amb especial èmfasi en l’emprenedoria social, l’aprenentatge no formal i vivencial (i.e. formació de formadors, intercanvis de talents entre les entitats participants, formacions locals), juntament amb el coneixement específic, utilitzant les TIC que garanteixin un enfocament integral del desenvolupament personal dels joves (i.e. e-hub, app mòbil), inclosos els joves amb menys oportunitats.

Els socis d’aquest consorci creuen que l’emprenedoria social és una manera d’aconseguir un desenvolupament sostenible, canvis positius en la societat, inclusió social i cohesió, un creixement inclusiu, a través de la participació de grups marginals i vulnerables de joves, que també podrien contribuir al desenvolupament de les seves comunitats, si tenen les eines i les habilitats adequades i si estan capacitats i motivats.

En l’aspecte més ampli i més llarg, el projecte pretén contribuir a resoldre els problemes relacionats amb l’atur dels joves i la marginació de determinats col·lectius de la societat que s’enfronten a dificultats per integrar-se en el mercat laboral. A través de les activitats previstes, pretén contribuir de manera valuosa a l’Estratègia 2020 d’Europa per a un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu i per crear sinèrgies creuades a nivell transnacional entre els participants i les organitzacions participants.

Entrades relacionades: