Implantació d'un sistema de sensors per a la monitorització de la temperatura de productes

27-10-2021
Implantació d'un sistema de sensors per a la monitorització de la temperatura de productes "ready to eat" (pasta i pizza fresques) 

Una de les apostes de la nostra fundació és la innovació i, en aquest sentit, ens plantegem millorar els processos i la productivitat amb una estratègia de transformació digital que ens diferenciï i ens permeti innovar dins el nostre sector.

Per aquest motiu volem resoldre alguns reptes tecnològics de la línia de producció alimentària ecològica Aliments Onyar, una línia de negoci del  Centre Especial de Treball de la Fundació Ramon Noguera.

Els reptes plantejats es concreten en dos: per una banda, resoldre la monitorització tèrmica durant la distribució dels productes en el procés de comercialització, des de l'obrador fins al punt de venda, i, per l'altra, la modelització de la vida útil en funció dels perfils tèrmics obtinguts. D’aquesta manera, es pot determinar si hi ha trencaments a la cadena del fred en les diferents rutes de distribució, el què podria comprometre la qualitat i seguretat alimentària dels productes que comercialitzem.

Un dels principals avenços que ens aporta el projecte és la millora del control tèrmic dels productes durant el transport i emmagatzematge a les botigues. Conèixer el perfil tèrmic dels productes transportats i emmagatzemats ens facilita les dades suficients per implementar millores durant aquests processsos, i aquestes millores es veuran reflectides en la qualitat del producte fins al final de vida útil.

Per poder fer el monitoratge de les temperatures s’ha implementat el sistema de sensors d’AKO a la producció, transport i emmagatzematge. Alhora, s’han realitzat assajos en laboratori simulant les variacions de temperatura en les diferents rutes de distribució, i amb diferents temperatures de conservació dels productes, valorant, en cada cas, els canvis que experimenten els productes en les diferents condicions (aspecte visual, organolèptiques i microbiològiques), i s’ha fet un model matemàtic de l'índex de vida útil del producte.

Gràcies a aquesta implementació podrem conèixer a temps real la temperatura en la què es troba el producte avançant-nos, en tot moment, a possibles trencaments de la cadena de fred i possibles pèrdues de vida útil.

 

Aquest projecte està finançat per ACCIÓ (Agència pública per a la competitivitat de l'empresa catalana de la Generalitat de Catalunya) i compta amb la col·laboració i l’expertesa de l’IRTA, que és un Institut d’investigació que té com a finalitat contribuir a la modernització, millora i impuls a la competitivitat, al desenvolupament sostenible dels sectors agraris, alimentaris, agroforestal, aqüícola i pesquer.

 

Entrades relacionades: