Estimulació multisensorial a les residències

29-07-2021

L'estimulació multisensorial és un itinerari que es porta a terme, com a mínim, un cop a la setmana a la residència de Sarrià. 

L'objectiu principal de l'estimulació multisensorial és el de millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat, treballar les sensacions, la percepció i el sensorial que són capacitats bàsiques de l'ésser humà. Es busca així millorar l'assimilació de la informació sensorial que se'ls ofereix optimitzant la seva relació amb l'entorn i els seus aprenentatges.

En un ambient amb estímuls controlats, es treballen les sensacions tenint, la persona, la llibertat per explorar, descobrir i gaudir de diverses experiències sensorials. Dins de la feina d'estimulació multisensorial, els objectius que es plantegen són:

· Partint de les necessitats humanes més bàsiques, promoure la interacció, el desenvolupament i la comunicació.
· Afavorir la situació personal i social de la persona amb discapacitat millorant i desenvolupant les condicions psíquiques i físiques.
· Desenvolupar i iniciar estratègies de comunicació i insistir en les capacitats sensorio-perceptives ajustades a les possibilitats de cada persona.
· Optimitzar el seu benestar i qualitat de vida

A la residència de Sarrià, amb aquesta activitat, les persones experimenten, exploren, senten, perceben, interioritzen i identifiquen, en la mesura de les possibilitats de cadascú, les sensacions i percepcions que s’obtenen del propi cos.

Les activitats se centren en l’estimulació propioceptiva, tàctil i vestibular. A partir d’aquí, fem estimulació oral, olfactiva, gustativa, auditiva i visual a través de diferents materials: llums de fibra òptica, llum negra, materials de diferents textures, massatges a través de coixins vibratoris, essències, música, etc.

Entrades relacionades: