Conferència d'EASPD a Brussel·les

Envelliment i discapacitat: configurant l’agenda del demà a la conferència d'EASPD

25-03-2019

El dia 21 i 22 de març l’Associació Europea de Proveïdors de Serveis per a Persones amb Discapacitat (EASPD) va reunir a Brussel·les socis i actors claus per establir l’agenda sobre la futura oferta de serveis de suport integrats basats en els drets humans, que puguin satisfer les necessitats d’una població cada vegada més envellida i de les persones grans amb discapacitat.

Des de la Fundació Ramon Noguera, van participar-hi en l’apartat de casos d’estudi del seminari, l’Ester Triadó, directora del servei de Teràpia Ocupacional, i Montse Aulinas, tècnica del departament d’Innovació. En concret, van explicar la contribució de la Planificació centrada en la Persona per assolir un millor envelliment de les persones amb discapacitat intel·lectual, a partir de la implementació d’aquesta metodologia en els serveis de residència i llars residencials de la nostra organització.

Es van debatre necessitats i reptes en aquest sector (que engloba envelliment i discapacitat) i les possibles sinèrgies. L’atenció centrada en la persona és un aspecte clau en la provisió dels serveis d’atenció tant de persones grans com amb discapacitat intel·lectual (independentment del proveïdor i tipus de serveis).

La Planificació centrada en la Persona és un procés que fa èmfasi en la importància dels objectius de vida que té la persona, els seus desitjos i les seves necessitats de suport. L'objectiu principal és focalitzar les fortaleses, habilitats i preferències de la persona. S'elabora un Pla de Vida amb cadascuna de les persones usuàries dels nostres serveis on hi recollim, per una banda, els seus objectius i expectatives i, per l'altra, els suports que necessita per funcionar satisfactòriament en els seus entorns de vida.

Entrades relacionades: