Grup d'Acces to work

Acces to work Europe

11-11-2019

El passat 7 i 8 de novembre va tenir lloc la reunió del grup de treball Access To Work Europe a Girona, a les nostres intal·lacions de la Fundació Ramon Noguera.

Access to Work Europe és un grup de treball format per organitzacions de diferents països que treballen pels drets de les persones amb discapacitat, especialment en l’àmbit laboral, i prenent com a base la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

L’objectiu del grup és defensar el valor dels centres especials de treball com una part important del mercat laboral protegit a Europa, i promoure’n el seu desenvolupament futur sempre d’acord amb els principis de La Convenció. Les entitats membres d’aquest grup estan compromeses a oferir serveis centrats en les persones, atenció integral, i oferir una formació professional de qualitat a les persones amb discapacitat.

A la trobada van assistir un membre de INSOS (Federació suïssa de proveïdors de serveis per a persones amb discapacitat), de BAND (Federació Alemanya de Centres Especials de Treball) i com a novetat es va incorporar una nova entitat de Gandia (València) que es diu Espurna i com nosaltres gestiona un Centre Especial de Treball i serveis socials d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.

Durant la trobada es va reflexionar sobre els principals reptes dels Centres Especials de Treball a Europa i es van poder posar en comú els diferents models de les entitats participants.

Entrades relacionades: