La torticoli muscular congènita en nadons

20-04-2020

La torticoli muscular congènita es caracteritza per l'asimetria postural del coll de l’infant que es detecta en les primeres setmanes de vida. Aquesta asimetria es basa en la inclinació homolateral i rotació contralateral del múscul afectat.

Segons alguns estudis, la seva incidència ha augmentat en els últims anys i ha arribat a la xifra del 16% entre els nadons sans acabats de néixer.

La seva etiologia és variable, de manera que pot haver-hi una causa desconeguda, pot ser degut a la posició intrauterina o pot ser per la maniobra d’extracció durant el part. D’altres estudis apunten que també guarda relació amb la plagiocefàlia en el 90% dels casos.

La seva detecció i tractament precoç ajudaran a minimitzar les seqüeles i a una millor i més ràpida recuperació del rang articular de mobilitat del coll. Així evitarem problemes associats que poden aparèixer en les primeres etapes del desenvolupament com una mala integració dels diferents segments corporals.

En aquest article us orientem sobre com acompanyar el tractament convencional en el CDIAP des de casa.

Què és la tortícoli congènita?

Es coneix com a tortícoli congènita a l’escurçament unilateral del  múscul esternocleidomastoideo (ECOM), que es detecta a les primeres setmanes de vida del nadó.

Aquest múscul va des de la zona occipital (per darrera de l’orella) fins a l’esternó, i en tenim un al costat dret i un a l’esquerre, per tant, l’escurçament d’un dels músculs causarà una rotació contrària i una inclinació del mateix costat al múscul afectat.

Aquesta asimetria postural pot causar, com ja hem comentat a la introducció, patologies associades com la plagiocefàlia postural o problemes d’integració dels diferents segments a l’esquema corporal. 

En funció de quin costat estigui afectat, hi ha una sèrie d’indicacions a tenir en compte que variaran per treballar l’ECOM dret o l’esquerre.

Afectació d'ECOM dret

El múscul escurçat és el dret. Hi haurà inclinació dreta i rotació esquerra del cap.

 

Què podem fer?

S’haurà de complementar la fisioteràpia amb exercicis al domicili, per tal d’afavorir una millor recuperació. En el cas que la torticoli estigui localitzada a la dreta, buscarem moviments de rotació cap a la dreta i d'inclinació cap a l'esquerra. Els moviments seran suaus, lents i mantinguts.

                                        

 També podem fer que l’infant giri el cap de manera activa en direcció a una joguina que li mostrarem a la dreta i mirant cap a dalt.

                                        

 
Afectació d'ECOM esquerre

El múscul escurçat és l’esquerre. Hi haurà inclinació esquerra i rotació dreta del cap. 

 

Què podem fer?

En el cas de la tortícoli esquerra, buscarem moviments de rotació cap a l'esquerra i inclinació cap a la dreta. Ho farem amb moviments suaus, lents i mantinguts.

                                        

També podem fer que l’infant giri el cap de manera activa en direcció a una joguina que li mostrarem al costat esquerre i mirant cap a dalt.

                      


A tenir en compte…

Les torticolis poden causar plagiocefàlia (deformitat del crani), per tant es recomana fer canvis posturals al llarg del dia i fomentar activitats amb l’infant boca terrossa o decúbit lateral.

En la posició de boca terrossa afavorirem:

•   l’estirament indirecte de l’ECOM escurçat per l’acció dels extensors del coll

•   reduirem les pressions sobre el crani (evitarem la plagiocefàlia)

•   una millor integració corporal

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que durant la lactància s’ofereixin els dos costats, ja sigui en la lactància materna com en l’artificial.

Es fomentarà la posició en decúbit lateral, alternant els dos costats.

 

Servei de fisoteràpia, CDIAP del Gironès (Grup Fundació Ramon Noguera). Il·lustracions extretes de AGAPAP.

Entrades relacionades: