Els autogestors Trèvol

El grup d'Autogestors Trèvol des de dins

19-03-2015

Actualment hi ha un grup d’Autogestors que ens anomenem Trèvol, format per 7 persones. Ens vam unir per compartir experiències i vivències, idees i projectes de futur, i actualment per poder conscienciar la societat dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Les persones amb DI també volem tenir autodeterminació i dret a decidir, poder gestionar les nostres vides, ser els protagonistes i no uns actors secundaris.
Hem fet diverses trobades amb altres Grups d’Autogestors de Catalunya i hem intercanviat idees i experiències.
Les nostres reunions són cada 15 dies al Centre Cívic de Sta. Eugènia, amb el suport mensual de la Ida, educadora social de la Fundació, que ens ajuda a prendre decisions. En aquestes reunions tenim la figura del moderador, que canvia a cada trobada i que ens ajuda a respectar els torns de paraula, i la figura del secretari, que és permanent i fa constar l’acta de cada sessió. També hi ha la figura del Tresorer que guarda els estalvis de Trèvol, de la quota mensual que hem decidit.
A les nostres tertúlies parlem d’economia, política, jardineria, cinema, etc.
A Trèvol estem molt decidits a continuar endavant per conscienciar la societat dels nostres drets i treballar per fer créixer el grup en nombre de persones.

Entrades relacionades: