OLINET, projecte de recollida d'oli domèstic a Sarrià de Ter

26-05-2016

Aquesta nova activitat del Grup Èxit liderada, en aquest cas, per la Fundació Ramon Noguera compta, i que també compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sarrià de Ter,  és una aposta molt ferma per la preservació del medi ambient i una millora en l’ocupabilitat de les persones en dificultats d’inserció laboral.

El projecte "A Sarrià Olinet" permet crear i mantenir llocs de treball per a persones amb discapacitat que s’encarreguen de recollir els envasos plens dels centres on s’han distribuït contenidors, transportar-los a les instal·lacions del Centre Especial de Treball, netejar-los per tal de no contaminar la xarxa pública d’aigües i preparar el residu per la posterior conversió en biodièsel.

Per a la recollida es facilitarà l’accés al reciclatge mitjançant la ubicació de contenidors de recollida als centres de més confluència de persones com ho són, el local Social de la Rasa, el local Social del Pla de l’Horta, el Centre Cívic la Cooperativa, l’escola Montserrat i El Coro, alhora que es distribuiran els pots domèstics OLINET a totes les llars de Sarrià.

La campanya de recollida d’oli domèstic mitjançant l’envàs OLINET pretén aconseguir el 100% de la seva reutilització gràcies a la seva transformació en biodièsel.

L’oli domèstic usat és un residu que constitueix una de les principals causes de contaminació de les aigües residuals urbanes bàsicament pels mals hàbits, l’escàs reciclatge i el mal costum d’abocar-lo a la pica, al wàter o llençar-lo a la brossa i, amb aquesta acció, es vol contribuir a reduir la contaminació de l’aigua del sòl i a augmentar la sensibilització ambiental dels ciutadans respecte l’aprofitament d’un residu contaminant com l’oli domèstic usat.

La recollida selectiva d’aquest residu és una iniciativa que comporta beneficis ambientals molt importants ja que, d’una banda, redueix en origen la contaminació de l’aigua del sòl, i de l’altra, minimitza la repercussió sobre el canvi climàtic, reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant la valorització d’aquest residu com a biocombustible.

 

Entrades relacionades: