Elisabet Riera

La Qualitat a la Fundació Ramon Noguera: 20 anys de certificació ISO 9001

27-04-2021
L’Elisabet Riera és responsable de Qualitat i Gestió Ambiental, i està amb la Fundació Ramon Noguera des de l’any 2007. L’hem entrevistat en motiu dels 20 anys que fa que la nostra organització està certificada amb la ISO de Qualitat 9001 d’AENOR.
Com ha evolucionat la certificació de la qualitat en aquests 20 anys?

En aquests 20 anys, la norma ha anat canviant força. De ser una norma que només pretenia assegurar la qualitat i estava enfocada a la satisfacció del client, ha passat a ser una eina de gestió de qualitat  enfocada a la satisfacció dels grups d’interès i la millora contínua de la qualitat, competitivitat i eficiència de les organitzacions.   

Què va motivar a implantar les ISO?

Aquesta pregunta la contestaria millor la Pepita Perich, la gerent. Fa 20 anys jo encara no treballava a la fundació, però el cert és que, tot hi ser una entitat social sense afany de lucre, des de la direcció sempre s’ha tingut clar que la professionalització per ser competitius i eficients és clau per a l’èxit de l’organització. La ISO 9001 és una eina de gestió que ens ha ajudat, ja que permet a les organitzacions sistematitzar els processos, mantenint uns nivells de qualitat adequats i uns sistemes de control i de millora constants. 

Quines garanties ofereixen aquests certificats?

Disposar d’un sistema de gestió de la qualitat certificat segons la norma ISO 9001 demostra la capacitat de l’organització de complir amb els requisits i expectatives dels clients i altres grups d’interès. A l’estar certificats per AENOR, una de les entitats certificadores de més prestigi, dona confiança als clients, als usuaris i les seves famílies, i a l’administració, de la qualitat i rigor de la nostra feina.

Quina és la importància de les polítiques de qualitat a la Fundació Ramon Noguera?

La  política de la fundació va més enllà del que podríem dir només qualitat, inclou temes ambientals, de responsabilitat social, de salut i seguretat en el treball, i garantia dels drets i igualtat d’oportunitats.

La nostra missió de treballar per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat requereix la implicació de tots els treballadors en la feina ben feta i la millora contínua. La política és coneguda i seguida per tot el personal; tots hi tenim un paper actiu molt important en la consecució dels objectius.

Com funciona el departament de Qualitat?

Des del departament de qualitat treballem juntament amb els responsables de cada activitat i els seus equips per validar i estandarditzar processos i protocols de treball que garanteixin la qualitat de la feina, assegurin el compliment dels diferents requisits, i impulsin la millora contínua. Paral·lelament, es fa el seguiment i valoració del desenvolupament dels processos i el seu acompliment per mitjà d’auditories internes, seguiment dels indicadors i objectius de qualitat, seguiment d’incidències i no conformitats, i valoració de la satisfacció dels clients,  seguiments que ens permeten detectar oportunitats de millora. 

Quins són els futurs reptes en relació a la Qualitat?

La Fundació Ramon Noguera realitza moltes activitats diferents i totes estan sota la certificació de qualitat de la ISO 9001: serveis d’atenció de dia i d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual, l’atenció precoç a infants menors de 6 anys, la formació ocupacional i inserció laboral, i els serveis i productes que oferim des del Centre Especial de Treball (jardineria, neteges, rentat de vehicles, el productes d’Aliments Onyar, restauració i càtering, bugaderia).

Principalment ens plategem dos reptes per al futur. El primer és millorar la sostenibilitat dels processos, i el segon és, a més de mantenir la certificació per a totes les activitats de l'organització, és seguir creixent i garantint la qualitat i la seguretat alimentària en la línia d’alimentació.

En aquesta fotografia, l'Elisabet mesura el nivell d'oxigen d'un envàs de pasta fresca Onyar.

Entrades relacionades: