Montse Aulinas i Ester Triadó

Innovació i projectes europeus: 2 anys de la creació del departament

23-09-2019
Article d'Ester Triadó i Montse Aulinas, professionals del departament de RDI del Grup Fundació Ramon Noguera. Publicat a la Revista FRN 2019

El mes de gener del 2017 es creava formalment el departament de Recerca, Desenvolupament i Innovació (RDI) de la Fundació Ramon Noguera amb l’objectiu d’identificar i desenvolupar oportunitats, projectes i solucions innovadores alineades amb els objectius estratègics de l’entitat.

Partíem d’una experiència prèvia repartida en diferents àrees (el model FRN d’Atenció Integral a la Persona o el projecte LIFE MinAqua de reutilització d’aigües brutes del rentat de vehicles). I s’estava en procés de redacció del nou Pla Estratègic 2018-2020, en el qual la innovació apuntava ja com a valor i com a objectiu estratègic en cada àrea (transversal, social i laboral).

Han passat poc més de dos anys, i volem fer un primer balanç del què ha suposat aquest nou departament per la Fundació. Segurament és massa d’hora per a fer un balanç objectiu i ben documentat, però sí que podem aportar les nostres impressions.

Focalitzar la RDI en un departament ens ha permès, en primer lloc, posar una antena a Europa i sintonitzar-hi de diferents maneres. Des de rebre informació actualitzada en diferents temes d’interès (per exemple, drets, treball, intervenció precoç, envelliment, presa de decisions, vida independent), fins a donar a conèixer la Fundació i la seva carta de serveis. Aquesta feina ha donat els seus fruits: hem pogut establir una xarxa de contactes en diferents països europeus i del món que s’ha materialitzat, en alguns casos, en la creació d’aliances per a projectes concrets i en d’altres en grups de treball i de debat. Aquestes noves connexions i coneixement porten a la Fundació més força a nivell local i també reconeixement (reconeixement extern de les bones pràctiques presentades i reconeixement intern, sobretot, de reforç del treball diari). Treballem localment, pensem globalment.

En segon lloc, la implementació directa de projectes cooperatius i de col·laboració amb entitats d’altres països té un impacte ben visible: la implicació directa de professionals i les persones usuàries de la nostra entitat. Tant els treballadors com els usuaris dels serveis tenim l’oportunitat d’intercanviar experiències i bones pràctiques, aprendre i veure noves o diferents maneres de treballar i entendre. Ens adonem que, més enllà del nostre territori, hi ha molta gent treballant pel mateix objectiu, que no estem sols. Tenim la possibilitat de millorar les nostres activitats i programes i portar-les a un nivell amb valor afegit per Europa (per exemple, la Setmana Mundial de l’Activitat Física i la Salut amb el projecte IN4ALL, o el programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar amb el Projecte de cuina fàcil i saludable, l’EASYCOOKING) i també tenim l’oportunitat de fer xarxa amb entitats i grups locals d’interès.

Finalment, i segurament allò més intangible però amb més poder, és el coneixement i el creixement professional i personal de les persones implicades directament en els projectes que, alhora, repercuteix directament en els serveis i activitats que la Fundació ofereix. La innovació ha deixat de ser una tasca del departament de RDI: diferents departaments i actors diversos (de dins i fora de la Fundació) hi participen. Perquè la innovació és relacional, oberta i col·laborativa, hem après que no pot ser en solitari!

Tenim molts reptes per davant, perquè integrar la innovació en l’activitat diària és complex i costós, però estem convençuts que entre tots ho aconseguirem!

Podeu consultar la resta d'articles publicats a la Revista FRN 2019 fent clic aquí:

La Revista FRN

Entrades relacionades: