En Ferran Blasco ens mostra la biblioteca

Història del començament d'un projecte: la nostra biblioteca

02-08-2017

Autor: Ferran Blasco, usuari del Centre Ocupacional Montilivi.

La història de la nostra biblioteca va començar per una inquietud personal. Jo, com a usuari del Centre Ocupacional de Montilivi, de les biblioteques públiques de Girona i amant de la lectura, essent delegat del grup on treballo, vaig exposar la idea a la reunió anual de delegats. Es va aprovar la proposta i, posteriorment, vaig anar recopilant informació, amb el suport dels diferents professionals d’atenció directa del centre i, també, dels diferents bibliotecaris de Girona. El meu objectiu principal era fomentar la lectura entre cada usuari/a amb diversitat funcional (Síndrome de Down, malaltia mental, etc...) i a partir d’aquest moment, es va dur a la pràctica el muntatge de la nostra biblioteca: prestatgeries, taules, cadires, etc.

La biblioteca consta d’unes prestatgeries i un centenar de llibres, CD de música, revistes i diaris. Cada llibre està classificat, segons la CDU (Classificació Decimal Universal) i adaptat als usuaris de forma simplificada. També es disposa d’unes normes internes que s’han de complir a l’hora de fer ús de la biblioteca. Disposem d’un horari per atendre els usuaris i per qualsevol dubte que pugui sorgir. Aquest horari és: els dilluns, dimarts i dijous de les 15:00h fins a les 16:30h.

Sistema d’organització:
• Els llibres es cataloguen un per un, posant la seva descripció: autor, títol, editorial, etc.
• A cada llibre, segons la seva tipologia, se li col·loca un gomet de color per a poder identificar-lo i així, trobar-lo amb més facilitat.
• També, cada usuari té l’oportunitat d’emportar-se els llibres a casa, tenint un temps estipulat per a tornar-los. Es porta un control de cada persona que utilitza el servei de préstec.

Donacions de llibres:
Els llibres s’obtenen per donacions de la Biblioteca Salvador Allende (espai encants), de particulars i del mateix personal de la Fundació.

Enquesta:
Es va realitzar una enquesta a tots els usuaris del centre amb la finalitat de conèixer la temàtica que més els interessava i per poder tornar a anar a la Biblioteca Salvador Allende a obtenir més llibres.

Objectius:
• Fomentar l’hàbit de la lectura entre els usuaris del centre ocupacional.
• Oferir llibres adaptats a les necessitats, demandes i preferències dels usuaris.
• Crear un espai de consulta, amb servei de préstec, de llibres i material multimèdia.
Propostes de millora:
• Disposar d’una espai adequat i correcte per a cada usuari.
• Tenir l’equipament necessari per al bon funcionament de la biblioteca. (lleixes, taules, cadires, separadors, etc..)
• Actualitzar el fitxer de tots els llibres.
• Procurar que el responsable de la biblioteca adquireixi la formació adequada per aconseguir un bon funcionament i optimitzar els recursos que disposem.
• Demanar als diferents diaris locals la subscripció per tal d’obtenir-los cada dia. (Diari de Girona, El Punt-Avui).
• Promoure dinàmiques i activitats per atreure més usuaris.
• Disposar d’un ordinador a la sala per informatitzar l’activitat.

Al llarg de l’any ens visiten estudiants al centre ocupacional, i un dels espais que visiten és la nostra biblioteca. I jo, com a responsable de la mateixa, els hi ensenyo i els dono explicacions del seu funcionament. Els estudiants queden molt satisfets i marxen contents.

La biblioteca, dintre del nostre centre, és una peça molt important perquè tenim molts d’usuaris que la fan servir. També s’ha de dir que els començaments han estat difícils, perquè en un principi no sabien ni d’on ni com treure llibres de la biblioteca, però amb l’ajuda dels monitors (que han col·laborat bastant), i de mi mateix, puc dir que al final el projecte de fer una biblioteca al nostre centre s’ha fet realitat. Per a mi ha estat una gran satisfacció haver arribat al final del camí i haver fet realitat un somni com aquest.

Article publicat a la Revista Anual de la Fundació Ramon Noguera 2017. Llegir més articles: REVISTA FRN 2017

Si vols donar suport a projectes com aquest, fes-te AMIC DE LA FUNDACIÓ

teràpia ocupacional / /

Entrades relacionades: