Programa d'orientació, acompanyament i suport a la inserció laboral

10-03-2023

La Fundació Privada Mas Xirgu, ofereix a les persones amb discapacitat intel·lectual  que estan en situació de demanda d’ocupació o en recerca d’una millora de feina  serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció (SIOAS), es tracta d’un programa subvencionat pel Departament de d’Empresa i Treball, i objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu.

La Fundació, amb aquest programa pretén posar a l'abast de les persones participants una sèrie de recursos que els situn en una posició millor davant la recerca de feina. Són actuacions que afavoreixen la presa de decisions i la manera d'afrontar els canvis que fan referència a la professió, la formació o el projecte de vida laboral.

Aquest any es beneficien del programa un total de 30 persones (9 dones i 21 homes). El 1005 de les dones són majors de 30 anys. Dels homes: el 76% són menors de 30 anys i el 24% majors de 30 anys.

 Els primers resultats d’inserció d’aquest programa son que 11 participants ja han pogut iniciar un contracte laboral amb entorn protegit o empresa ordinària.

                                             

 

Entrades relacionades: