Una formació d'Incorpora

Clúster Èxit pionera en la formació adaptada per als col·lectius amb especials dificultats

04-05-2017

Els cursos de reposador/a en grans superfícies, operacions bàsiques d’hostaleria i auxiliar de comerç fan que 45 persones millorin la seva ocupabilitat.

El projecte “Punt de formació Incorpora” de Clúster Èxit és una realitat del programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” i una iniciativa pionera de formació adaptada pels col·lectius amb especials dificultats que permet una formació qualificada i capacitada per a la millora de l’ocupabilitat i per al desenvolupament d’una activitat laboral. El Punt de formació vol ser una peça fonamental que ajudi a consolidar a persones en risc d’exclusió social i dificultats especials (trastorn mental sever i discapacitat intel·lectual) en els llocs de treball i garanteixi una rendibilitat de les persones inserides.

S’ofereix formació en tres temàtiques ben diferents, com són un curs d’operacions bàsiques, un d’auxiliar de comerç i un altre de reposador/a en grans superfícies i estan impartits per 3 entitats del Clúster Èxit; Grup Fundació Ramon Noguera, Fundació Drissa i Fundació Astrid-21, respectivament. A més aquest any també es fa un curs amb compromís de contractació d’operari càrnic amb l’empresa Friselva.

Núria Martinez, presidenta de l’associació Clúster Èxit Girona, afirma “que amb l’experiència que tenen aquestes entitats socials desenvolupen un projecte pioner en la formació d’aquests col·lectius i que pot arribar a replicar-se a altres territoris”.

Aquestes accions del Punt de Formació Incorpora del Clúster Èxit són tres de les dinou formacions que aquest 2017 es faran a les comarques gironines dins el marc del programa Incorpora, amb les que es preveu formar més de 350 persones beneficiàries d’Incorpora. Fins al moment, ja s’han fet més de vuitanta insercions laborals. Els Punts de Formació Incorpora ofereixen a les persones beneficiàries una capacitació mínima tècnico-professional, el desenvolupament i millora de les competències i pràctiques no laborals a l’empresa.

Accions del projecte

Aquestes formacions s’han impartit en grups mixtes i amb la participació de persones procedents de les tres entitats. S’han impartit a un total de 45 persones amb edats compreses entre 18 i 56 anys i amb un grau de discapacitat que oscil·la entre el 33 i el 65% fins arribar, en alguns casos, a graus de més d’un 65% de discapacitat.

Resultats del projecte

El projecte ha permès formar a 45 persones en risc d’exclusió que han millorat la seva formació i capacitació per al desenvolupament d’una activitat laboral. Es preveu que hi puguin haver forces insercions laborals fruit de l’impacte d’aquestes formacions.

Clúster Èxit Girona

El Clúster Èxit Girona és l’associació integrada per nou entitats de l’àmbit de l’economia social i el treball amb suport sense ànim de lucre. Les entitats que formen part del Clúster Èxit donen feina a un total de 754 persones especialment vulnerables (discapacitat intel·lectual, física, malaltia mental, síndrome de down i risc d’exclusió social), a més de donar atenció a prop més de 3000 usuaris.

L’origen del Clúster és del Grup Èxit, integrat per les empreses Fundació Drissa, Grup Fundació Ramon Noguera i Ecosol, empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Girona, que van començar a treballar el 2008 arran de l’inici de la crisi econòmica i veien com evolucionava el tema de les retallades. Ara fa dos anys es va decidir crear un clúster amb l’objectiu de fer més fort i competitiu el sector de l’economia social gironina i a més de les entitats que formen part del Grup Èxit s’hi van afegir la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques – Astrid 21, Fundació Privada Onyar-La Selva, Fundació els Joncs, Brot SLU, Fundació Tresc i Fundació Mifas.

El Clúster segueix treballant en diferents projectes socials i buscant noves fórmules de cooperació per adaptar-se als temps que vivim.

Entrades relacionades: