Nova Junta Directiva de l’Associació Empresarial d'Economia Social DINCAT

09-11-2017

El passat 2 de novembre l’Associació Empresarial d'Economia Social Dincat (AEES) va celebrar una Assemblea Extraordinària de Socis per l’elecció d’una nova junta directiva. Durant l’Assemblea, a la que van assistir 90 entitats, es va procedir a fer el tancament de la legislatura de la Junta Directiva sortint, presentant el balanç econòmic i d’activitats i agraint i reconeixent a tots els seus membres la important tasca realitzada durant els darrers anys.

Seguidament, es va presentar la nova candidatura a la Junta Directiva que va ser escollida per 231 vots a favor, 54 en contra, 22 abstencions i 1 vot en blanc. La directora gerent de la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich, va ser nomenada Secretària de la nova Junta Directiva, que queda composada pels següents integrants:

Manel Palou, Fundació Viver de Bell-Lloc | PRESIDÈNCIA
Amèlia Clara, Femarec SCCL | VICEPRESIDÈNCIA
Jordi Gonzalez, Associació Esclat | TRESORERIA 
Pepita Perich, Fundació Privada Mas Xirgu | SECRETARIA
Ricard Aceves, Associació Sant Tomàs | VOCALIA 
Assumpta Fortuny, Federació Allem | VOCALIA 
Marina Gómez, Aspronis | VOCALIA
Enric Herrera, Fundació Aspros | VOCALIA 
Marta Sendra, Escola Rel SCCL | VOCALIA 
Josep Tresserras, Som-Fundació Catalana Tutelar | VOCALIA
Marta Xatruch, Associació Sinergrup | VOCALIA

Entre els àmbits a treballar per aquesta nova junta es troben el suport a les entitats; l’anàlisi i la negociació dels convenis col·lectius; l’elaboració de propostes dels nous models laborals, assistencials i educatius; el finançament (acció concertada, subvencions i contractació pública); la representació, el lideratge del sector i la incidència política i social; la formació; la promoció de la participació i les sinèrgies entre entitats; el foment de les tecnologies com a eines de millora dels serveis prestats.

Tots aquests àmbits es treballaran des de la transparència i de forma oberta i participativa, millorant les dinàmiques internes de treball amb els associats de l’AEES i fent incidència externa compartint informació rellevant del sector.

/ /

Entrades relacionades: