Les entitats sense afany de lucre que atenen persones amb discapacitat intel·lectual defensen un model d’acció concertada a Catalunya

24-07-2018

AEES DINCAT agrupa 226 entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre de tot Catalunya, de les quals 20 a les comarques gironines

L’AEES Dincat defensa que cal donar continuïtat al model vigent durant els darrers 50 anys on les entitats d’iniciativa social sense afany de lucre, participades per usuaris i famílies, han atès a les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya amb vocació de servei públic.

Aquesta atenció ha estat fonamentada en els principis de solidaritat, atenció personalitzada i integral a les persones, respecte pels seus drets, foment de la seva autonomia personal i en la qualitat i continuïtat del servei. La metodologia d’atenció que s’aplica està centrada en les persones i ha esdevingut un model d’èxit àmpliament reconegut  i replicat per altres sectors.

En un primer moment, quan encara no existien serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual, el finançament provenia de la beneficència, més endavant es va avançar amb drets i es va passar a un finançament en règim de subvencions que estava reservat a entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre a l’empara de la llei de Serveis Socials. Després es va passar a contractes de gestió amb la modalitat de concursos negociats sense publicitat que, malgrat estar en el marc de la contractació pública, gaudeixen d’exclusivitat per les entitats socials sense ànim de lucre.

AEES Dincat posa de relleu que durant tots aquests anys s’ha teixit, conjuntament amb l’administració pública, un model de prestació de serveis socials d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual arrelat al territori i centrat en les persones. “El treball conjunt de les entitats i les administracions ha estat un model d’èxit  capaç de garantir el benestar de les persones”, afirma Manel Palou, president d’AEES Dincat.

Només un 1,32% dels serveis destinats a les persones amb discapacitat intel·lectual estan prestats des de la iniciativa mercantil i la resta directament per l’administració i per entitats socials. És per això que, segons Palou, “cal un marc estable d’acció concertada, al marge de la contractació pública”, per a la prestació de serveis socials de suport a les persones amb discapacitat intel·lectual reservat a entitats sense ànim de lucre.

Però aquesta realitat té afectacions més enllà de l’àmbit de la discapacitat intel·lectual. Estem davant d’una sèrie de canvis legislatius que requereixen una resposta conjunta de sector. Per això, des de la Confederació, entitat de la qual som membre, s’està treballant per impulsar una proposta legislativa que reguli la prestació dels serveis d’atenció a persones amb exclusivitat per entitats sense afany de lucre, com ja ha passat en altres comunitats autònomes.

Tenint en compte que la decisió que es prengui ara determinarà el futur i la qualitat d’atenció a les persones, és important que s’implementin les mesures adequades per atendre les demandes de l’AEES Dincat i de La Confederació evitant així l’entrada d’empreses de caràcter mercantil.

Entrades relacionades: