Un intercanvi de talent

Viure una jornada laboral diferent: Intercanvi de Talent

02-09-2019
Entrevista a Bea Pueo, responsable del departament de Recursos Humans del Grup Fundació Ramon Noguera. Publicada a la Revista FRN 2019

Un dels grans reptes en la gestió dels Recursos Humans de qualsevol organització és reforçar el sentiment de pertinença, el coneixement de l’organització i la cohesió entre els seus membres. Des de la Fundació Ramon Noguera, cansats dels recursos tradicionals de formació i dinàmiques de grup, vam decidir crear quelcom diferent basat en viure una experiència, més que en transmetre coneixement, i va ser quan va sorgir la idea de crear un programa d’intercanvi de talent per a tots els treballadors que, de forma voluntària, volguessin conèixer i experimentar un lloc de treball diferent al seu.

Quin era l'objectiu?

Inicialment, els objectius que vam definir van ser els de reforçar el sentiment de pertinença a la nostra entitat, l’aprenentatge i coneixement de la persona sobre els serveis que gestiona la Fundació, així com també potenciar la cohesió dels diferents treballadors. Tot i això, en gestionar els primers intercanvis ens vam adonar que el programa ens permetia anar més enllà, ja que va afavorir de forma molt positiva el treball en equip, la motivació de la persona, la seva empatia i comprensió amb altres serveis o departaments i el reconeixement de la tasca dels companys.

Com van ser aquests intercanvis?

En sis mesos vam rebre 43 sol·licituds d’intercanvi i vam poder organitzar 35 experiències molt diverses a diferents nivells professionals, serveis i departaments. Pel que fa a les sol·licituds i motivacions, com a curiositat, comentar que la majoria dels treballadors de l’àrea laboral van escollir llocs de treball als serveis de l’àrea social, i els participants de l’àrea social van prioritzar viure l’experiència dels llocs de treball de les àrees laboral i transversal.

Un cop rebudes les sol·licituds, es va procedir a organitzar i planificar l’intercanvi del professional. Durant unes hores, les persones participants van poder conèixer, experimentar, compartir, explorar i col·laborar una altra tipologia de funcions, en un ambient de treball diferent a l’habitual, i van poder enriquir les seves capacitats, experiències i coneixement de l’organització. Ens vam trobar, per exemple, amb coordinadors de serveis fent de jardiners, especialistes d’atenció al client fent de monitors al servei de Teràpia Ocupacional, o especialistes de neteja fent de personal d’atenció directa.

Val a dir que l’èxit de l’organització d’aquests intercanvis va ser, en gran part, mèrit dels professionals que van fer la rebuda i acolliment dels participants; la col·laboració per part de tots els agents implicats va ser excel·lent.

Quina ha estat la valoració?

Els beneficis que vam obtenir com a entitat arrel de la implantació del programa d’intercanvi de talent van ser sorprenentment positius, doncs els participants del programa han generat una major empatia i comprensió amb altres departaments, àrees i seccions. Els participants han valorat positivament el fet d’haver tingut l’oportunitat de conèixer la realitat d’altres companys de treball, altres metodologies, la tipologia de serveis que oferim des de la fundació, etc. En definitiva, han valorat molt positivament l’oportunitat de conèixer a nivell més global el valor social de la Fundació. La majoria d’ells han comentat que la realitat que han pogut experimentar ha estat molt diferent a la que imaginaven. També han comentat que, després de l’intercanvi, tenen una visió molt més positiva i més àmplia del treball d’altres companys, així com també, un compromís més fort amb la missió de la Fundació Ramon Noguera.

Hi haurà continuïtat del programa?

Sí, de fet encara tenim sol·licituds per atendre, i la majoria de les persones que han participat han demanat poder repetir l’experiència a una altre lloc de treball. Els resultats del programa són intangibles però apostem per la seva continuïtat ja que es tracta d’un programa que, junt amb d’altres accions, ens aporta una millora del clima laboral, potencia la cohesió de l’equip i permet als participants adquirir un coneixement més detallat i profund sobre els diferents serveis, fet que afavoreix clarament el sentiment de pertinença i alineació amb la missió de la fundació.

Podeu consultar la resta d'articles publicats a la Revista FRN 2019 fent clic aquí:

La Revista FRN

Entrades relacionades: