Informe de Sostenibilitat 2018

Publicació de l'Informe de Sostenibilitat 2018

13-09-2019

El contingut d’aquest informe inclou totes les activitats desenvolupades per les entitats del Grup Fundació Ramon Noguera durant l’exercici 2018 i els projectes i objectius establerts per al 2019. Publiquem els nostres resultats i indicadors de responsabilitat social seguint les directrius dels estàndards del GRI de 2016 del Global Reporting Initiative, que inclou informació dels tres vectors de la sostenibilitat: econòmic, ambiental i social. Aquest informe complementa la informació publicada a la Memòria 2018 que vam publicar el mes d'abril d'enguany.

INFORME DE SOSTENIBILITAT 2018

Entrades relacionades: