Per un llenguatge digne i just

24-01-2024

Des de la Fundació celebrem que la Constitució modifiqui per tercera vegada des de 1978. La paraula "disminuïts" desapareixerà i serà substituïda per "persones amb discapacitat".

El Ple del Senat aprovarà la proposició de llei que reforma l’article 49 de la Constitució, referit a les persones amb discapacitat.

Entre altres punts, el nou article recollirà la substitució del terme ‘disminuït’ per l’expressió ‘persones amb discapacitat’, l’obligació dels poders públics de “realitzar les polítiques necessàries per garantir la plena autonomia personal i la inclusió social en entorns universalment accessibles” del col·lectiu, el reconeixement d’aquestes persones “com a titulars de drets” i una atenció especial per als menors i les dones amb discapacitat.

El nou article 49 no sols canviarà aquesta paraula sinó que també inclourà que els Governs hauran d'assegurar la inclusió amb les seves polítiques i lleis. Especialment, hauran de protegir els drets de les dones i nenes amb discapacitat.

Entrades relacionades: