MinAqua demostra un estalvi d'un 25% d’aigua en el rentat de vehicles tractant les aigües residuals de forma natural

22-06-2016

S'han presentat els resultats del projecte MinAqua, que s’ha desenvolupat simultàniament a les instal·lacions de rentat de camions que la Fundació Ramon Noguera té a Montfullà (Bescanó) i a les de Gureak, a Sant Sebastià

El projecte europeu Life MinAqua

Liderat des del 2012 per la Fundació Ramon Noguera, arriba a la seva fi. Després de gairebé 4 anys de desenvolupament, l’equip que l’ha implementat pot demostrar que és possible l’estalvi d’aigua en les instal·lacions de rentat de vehicles, mitjançant l’ús de detergents innovadors i el tractament natural de l’aigua residual. Demà es presentaran els principals resultats assolits en un workshop que tindrà lloc al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, i que inclourà una visita a les plantes pilot del projecte al rentat de vehicles de Montfullà.

Els principals resultats obtinguts en els diferents aspectes del projecte són l’optimització del funcionament dels rentats de vehicles que formen part de l’estudi; la formulació de nous detergents i ceres més sostenibles, aconseguint una millor biodegradabilitat dels productes i una toxicitat pràcticament nul·la; la viabilitat dels tres sistemes pilot per tractar l’aigua residual generada pels rentats de cotxes i que aquesta pugui ser recuperada i reciclada en les mateixes instal·lacions; i el reciclatge de l’aigua tractada, fent les connexions hidràuliques oportunes entre sistemes de plantes pilot i la maquinària del rentat de vehicles, que ha permès estalviar fins a un 25% d’aigua de xarxa.

Life MinAqua és un projecte europeu cofinançat pel programa LIFE de la UE, amb el propòsit principal d’obtenir una solució tècnica i ambiental que permeti minimitzar el consum d’aigua de xarxa utilitzada en els rentats de vehicles i reduir el volum i la càrrega contaminant de l’aigua residual generada en aquesta activitat. Ha comptat amb un pressupost de 1.288.377€ dels quals 626.859€ han estat aportats per la Comissió Europea. La iniciativa va començar el setembre del 2012 i es donarà per conclosa aquest proper setembre.

El projecte s’ha desenvolupat de forma paral·lela a les instal·lacions de rentat de vehicles que la Fundació Ramon Noguera té a Montfullà (Bescanó, Girona) i a les de Gureak a Sant Sebastià, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, IQS i Aqualogy. Es tracta d’un projecte pilot transferible a altres instal·lacions de rentat de vehicles amb característiques similars. Entre les fites assolides, destaca també la promoció d’una ordenança d’àmbit municipal, el passat mes d’abril, que té com a objectiu fomentar l’estalvi d’aigua en les activitats de major consum en els municipis, amb la incorporació, per primera vegada, d’un article dedicat exclusivament al reciclatge d’aigua en aquestes instal·lacions. Aquesta s’ha promogut i treballat amb el municipi de Bescanó, si bé és una eina transferible i està a disposició de tots els municipis, tinguin o no ordenança d’estalvi d’aigua. Al final del projecte es preveu també la publicació d’una guia de bones pràctiques per a les instal·lacions de rentat de vehicles.

 

Conclusions del projecte

Presentades al workshop i agrupades en 4 apartats: 

- Resultats pel què fa a les accions de formulació i aplicació de sistems de rentat més ecològics (IQS)

En base a la caracterització de la brutícia adheria a la superfícies dels vehicles es va escollir el principi actiu més adequat per a la formulació d'un nou detergent que tingués com a principal característica la seva biodegradabilitat. A part de ser eficient i rentar convenientment el vehicle es va buscar que aquest producte aportés toxicitat nula a les aigües residuals. El mateix amb els productes d'acabat (ceres), utilitzant com a base la cera de carnabua 100% natural. Es van fer experiments a nivell de laboratori, amb planxes del desguàs de vehicles i finalment als arcs dels túnels de rentat de Montfullà i Miramón, provant l'eficiència i eficàcia d'aquests nous productes. 

 - Resultats en tecnologies de tractament i reciclatge de les aigües residuals del rentat de vehicles (UB)

S'han provat tres tecnologies diferents (aiguamolls construits de flux subsuperficial horitzontal i vertical, i un sistema d'infiltració - percolació). S'ha fet seguiment de l'eficiència de depuració d'aquestes tecnologies durant més de dos anys, amb diferents càrregues hidràuliques i aplicacions, i les tres han donat resultats adequats per a poder reutilitzar l'aigua en l'ús de rentat de vehicles. En el workshop s'han presentat les principals diferències entre ells en funció dels paràmetres analitzats, avantatges i inconvenients de cadascuna. 

 - Resultat de les connexions hidràuliques realitzades per a permetre el funcionament dels sistemes pilot i la connexió d'aquests amb la maquinària del rentat de vehicles i així poder tornar a fer servir l'aigua depurada

Veient que la qualitat dels efluents dels tres pilots era adequada, es va decidir connectar els tres efluents a la maquinària del rentat de vehicles i així tenir el màxim volum d'aigua reciclada. S'ha aconseguit amb escreix la fita proposada del 25% d'aigua de xarxa estalviada, a nivell demostratiu. S'ha explicat la conexió realitzada així com el tractament de desinfecció que s'aplica a l'aigua abans de ser utilitzada als arcs del túnel de rentat (desinfecció). 

 - Resultats de l'impacte del projecte a través d'una proposta d'ordenança municipal d'estalvi d'aigua

S'ha promogut una ordenança municipal d'estalvi d'aigua que inclou per primera vegada un article referent als rentats de vehicles. Se n'ha fet difusió a través del CILMA (diputació de Girona) i la Xarxa de pobles i ciutats cap a la sostenibilitat (Diputació de BArcelona) per tal de fer-ho extensiu al màxim de municipis possible. 

Entrades relacionades: