La Fundació Ramon Noguera: Compromís Ambiental davant la Sequera

16-01-2024

Enfrontant-nos a la gravetat de la sequera actual, la Fundació Ramon Noguera s'ha posat en marxa per afrontar aquest repte ambiental de manera decisiva i responsable. Enmig d'aquests temps difícils, la sequera extrema que afecta àmpliament la regió i el ja compromís mediambiental de la nostra entitat ens ha portat a dur a terme significatives destinades a reduir el consum d'aigua i crear consciència sobre la seva importància vital.

A continuació, destaquem algunes de les mesures específiques que es porten a terme:

 Accions Generals:

·         Deixar de regar gespa i jardins: Una mesura pragmàtica i necessària per adaptar-se a la realitat de la sequera, demostrant el compromís amb la gestió eficient del recurs hídric.

·         Col·locar airejadors a les aixetes: Una estratègia eficaç per minimitzar el consum d'aigua sense comprometre la funcionalitat dels serveis.

·         Acció informativa i de sensibilització: A través de cartells amb el lema 'Cada gota compta', s'educa i motiva treballadors i usuaris sobre la importància de l'estalvi d'aigua.

·         Reducció del consum en les neteges de l'obrador: Mitjançant canvis de broquets per l'esbandit amb menys cabal, es busca una optimització en el consum d'aigua durant les tasques de neteja.

·         Xerojardineria (secció de jardineria): L'assessorament als clients per utilitzar plantes autòctones que requereixen menys aigua és un pas cap a una jardineria més sostenible.

 

 Projectes específics

Projecte Life RECYCLO Bugaderia La Fundació:

De la mà de l'empresa, Tree Water i Pop Sciences de la Universitat de Lyon , hem donat forma al primer pilot portat a terme a Catalunya, sota el marc del projecte Life de la Unió Europea.

L'objectiu del projecte és reduir el consum d'aigua, eliminar emissions contaminants, desenvolupar un procés econòmicament viable i ecològic, anticipar-se a la normativa europea i promoure bones pràctiques de gestió de l'aigua.

Rentat de vehicles La Fundació:

El passat mes de desembre vam reobrir el nou rentat de cotxes de la Fundació a les instal·lacions del polígon Mas Xirgu. Les noves instal·lacions compten amb una recicladora que permet recuperar i reciclar el 85% de l'aigua i una tecnologia i productes químics respectuosos amb el medi ambient.

Pel que fa al rentat de vehicles industrials situat al Polígon Industrial de Montfullà compte amb un dipòsit i sistema de Filtració que permet l'ecollida i aprofitament de l'aigua de pluja, sistema de filtres per recuperar l'aigua del rentat i reintroduir-la al procés, possibilitat de recuperar fins al 85% de l'aigua.

Amb aquest conjunt de mesures, la Fundació Ramon Noguera no només respon activament a la sequera actual, sinó que estableix un exemple inspirador d'innovació ambiental i responsabilitat social. Cada iniciativa reflecteix el compromís amb la construcció d'un futur més sostenible i la importància de cada acció en aquest camí col·lectiu cap a la responsabilitat ambiental.

Entrades relacionades: