Programa d'orientació, acompanyament i suport a la inserció laboral

La Fundació Privada Mas Xirgu, ofereix a les persones amb discapacitat intel·lectual que estan en situació de demanda d’ocupació o en recerca d’una millora de feina serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció (SIOAS), es tracta d’un programa subvencionat pel Departament de d’Empresa i Treball, i objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu.