Acces to work Europe

El passat 7 i 8 de novembre va tenir lloc la reunió del grup de treball Access To Work Europe a Girona, a les nostres intal·lacions de la Fundació Ramon Noguera.