El Roserar dels jardins de La Rosaleda dins Temps de Flors

Dins la ruta 1 trobem la mostra floral 79, que és la que està ubicada just als jardins de La Rosaleda i porta per títol “Roserar dels jardins de la Devesa”. És tracta d’una interpretació contemporània d’un roserar del segle XIX.