Tractament amb Ozó

El servei OZÓ és un tractament d’ozó que s’aplica a l’interior del cotxe. L’ozó desodoritza i desinfecta el vehicle. Actua contra virus, bactèries, fongs, compostos volàtils orgànics i olors.

També oferim un servei de rentat exterior que inclou l'ozó: ESTRELLA OZÓ, i un nou servei de neteja i desinfecció integral (exterior+interior) que inclou l'ozó: ESTRELLA INTEGRAL DESINFECCIÓ OZÓ.

       OZÓ         ESTRELLA OZÓ       ESTRELLA INTEGRAL DESINFECCIÓ OZÓ
Tractament amb ozó x   x      x
Rentat exterior     x   x
Neteja interior         x
Desinfecció                x
Tornar
Imagen de seguimiento