Flota de vehicles industrials

Flota de vehicles industrials

  • -          11 furgonetes
  • -          1  Camió elevador amb cistella de 17 m
  • -          1  Camió bolquet amb grua
  • -          1  Camió de càrrega amb caixa tancada
  • -          3 Vehicles 4x4
  • -          8 Remolcs
  • -          3 Plataformes de càrrega
  • -          1 Tractor agrícola de 100 Cv
Tornar
Imagen de seguimiento