AVÍS LEGAL

L'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de "Protecció de Dades de Caràcter Personal" us informem que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer propietat del Grup Fundació Ramon Noguera, les quals seran tractades amb estricta confidencialitat i per portar a terme les consultes sol·licitades. Altrament us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a C/Indústria 22, 17005 Girona.

Tots els continguts que apareixen en aquesta espai web són de propietat del Grup Fundació Ramon Noguera.

FUNDACIÓ RAMON NOGUERA es troba domiciliada a C/Indústria, 22 17005 Girona.

FUNDACIÓ MONTILIVI es troba domiciliada a C/Indústria, 22 17005 Girona.

FUNDACIÓ MAS XIRGU es troba domiciliada a C/Indústria, 22 17005 Girona.

FUNDACIÓ ONYAR LA SELVA es troba domiciliada a Ctra. de Sant Feliu, km. 5 17242 Quart.

En cas que es volgués posar en contacte amb nosaltres en relació a aspectes legals referents a la pàgina web haurà de remetre'ns un correu electrònic a comunicacio@grupfrn.cat indicant la referència: Avís Legal.

Informem que el nostres NIF són els següents:

FUNDACIÓ RAMON NOGUERA: G17462128

FUNDACIÓ MONTILIVI: G55121891

FUNDACIÓ MAS XIRGU: G55121909

FUNDACIÓ ONYAR LA SELVA: G17830050

INFORMACIÓ GENERAL

Per donar compliment a l'establert a la Llei 34/2002 dཇ de juliol de 2002, de "Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic", a continuació us indiquem les dades d'informació general d'aquesta pàgina:


Fundació Privada Ramon Noguera de Girona

ADREÇA SOCIAL: Carrer Indústria, 22 17005 de GIRONA

TELÈFON: 972 237 611

ADREÇA ELECTRÒNICA: comunicacio@grupfrn.cat

NIF: G17462128

DATA DE CONSTITUCIÓ: Desembre de 1996

REG. AL DEPT. DE JUSTÍCIA: 1005

REG. AL DEPT. DE BENESTAR I FAMÍLIA: E02520

 

Fundació Privada Montilivi

ADREÇA SOCIAL: Carrer Indústria, 22 - 17005 GIRONA

TELÈFON: 972 237 611

ADREÇA ELECTRÒNICA: comunicacio@grupfrn.cat

NIF: G55121891

DATA DE CONSTITUCIÓ: Desembre de 2011

 

Fundació Privada Mas Xirgu

ADREÇA SOCIAL: Carrer Indústria, 22 - 17005 GIRONA

TELÈFON: 972 237 611

ADREÇA ELECTRÒNICA: comunicacio@grupfrn.cat

NIF: G55121909

DATA DE CONSTITUCIÓ: Desembre de 2011

 

Fundació Privada Onyar La Selva

ADREÇA SOCIAL: Ctra. de Sant Feliu, km. 5 - 17242 QUART

TELÈFON: 972 469 197

ADREÇA ELECTRÒNICA: comunicacio@grupfrn.cat

NIF:  G17830050

DATA DE CONSTITUCIÓ: 2004